Inicio Normativa curso 21-22 Educación Primaria Horario de entradas e saídas EP

Horario de entradas e saídas Ed. Primaria

Os alumnos de Educación Primaria accederán ao centro dende as 8:45 h ata as 9:05 h que se pecharán as portas.

 

A hora de saída será ás 14:00 e comezarán saíndo os alumnos de 1º de Primaria, que serán acompañados polo profesor que estivese con eles a última hora ata as portas exteriores. Unha vez rematen de saír os alumnos de 1º, farano os de 2º e así sucesivamente, ata 6º de Primaria, que serán os últimos en saír.

 

Para evitar aglomeracións, débese ter precaución de non aparcar os coches preto das portas de entrada, para permitir o acceso con máis fluidez.